Mittwoch, November 19, 2008

Jessica Dimmock

The ninth floor
Bijna drie jaar lang volgde Jessica Dimmock de bewoners van de negende verdieping van een flatgebouw in Manhattan. Daar woont een groep verslaafden waarvoor drugs kopen en verkopen, slapen, ruzie maken en de liefde bedrijven tot de dagelijkse gang van zaken behoren.
Dit is een ontluisterend portret van het leven van een groep jonge heroïneverslaafden in een appartement op de negende verdieping in Manhattan, New York, geworden. Dimmock zit haar onderwerp verontrustend dicht op de huid en is daarbij zowel medelevend als genadeloos. Het resultaat is een serie waarin menselijke emoties centraal staan en waarin wanhoop, woede, verzoening en gelukzaligheid elkaar in rap tempo afwisselen.
Keine Kommentare: