Samstag, Februar 28, 2009

Mijn afstudeerproject

Specialisme :

Graag wil ik me bezig houden met photographic communication design, omdat dat iets is, waarmee ik me ook later wil bezig houden en wat me helemaal interesseert.
Ik wil, ook in opzicht op later, op mijn beroepswens en het beroepsleven, mijn foto`s totaal ensceneren.
Het is ongelofelijk spannend voor mij, een omgeving voor een foto, voor een type mens of ook alleen maar voor een gezicht te creëren.


Onderwerp/ Doelstelling :

Mijn eindexamenfoto's zullen vooroordelen tegenover Duitsers en Duitsland tonen, vooroordelen, die andere landen maar ook de Duitsers zelf over zich en hun medemensen hebben. Die vooroordelen wil ik dan heel overdreven, over the top, tonen zodat men aan het twijfelen komt of die typische clichés echt juist en waar zijn. Bovendien wil ik de mensen aan het denken over hun eigen vooroordelen zetten, zodat ze zich hen weer bewust worden en zich misschien zelfs afvragen, waarop deze chlichés überhaupt baseren.


Ik vind het boeiend, alles exact op elkaar aftestemmen, de kleding, de gezichtsuitdrukkingen, de omgeving, de houding van de mensen.

Alles zou precies zijn gepland en ik weet van tevoren al, hoe het foto moet uitzien.


De communicatie tussen mij en die personen, die ik fotografeer, is daarbij een heel belangrijk aspect.
Maar ook hoe het beeld bij de toeschouwer overkomt, hoe de rekwisieten werken en communiceren, wat het beeld uiteindelijk uitrstraalt en iets bepaalds suggereert, is ontzettend belangrijk voor mij.


Inhoud/ Beschrijving :

Voor dit project gaa ik mijn familie voor mijn foto's gebruiken.

Er schieten duizend ideeën voor verschillende foto's door mijn hoofd als ik aan hun gezichten denk.
Ik denk dat mijn zusje, mijn vader en mijn grootouders echt geweldige modellen zijn en ook in dit geval prachtig bij mijn thema passen.

Door onze totaal vanzelfsprekende communicatie werkt het proces van het begin aan, ze begrijpen me goed, zijn niet bang, zelfs niet om ook een keer lelijk of niet voordelig te zijn.


Bij mijn research voor mijn eindexamenthema de afgelopen maanden heb ik fotografen gevonden ofwel uitgekozen, wier foto`s me qua thema en vorm echt inspireren:


Martin Parr
- hij provoceert, doordat hij alledaagse clichés vindt en genadeloos de
alledaagse ontspoorde realiteit van zijn meemensen toont
- hij toont lelijke dingen, die normalerwijze worden geretoucheert of als
beeldmotief worden vermeden en toont deze dingen meedogenloos in
felle kleuren
- hij maakt niets mooier, hij vergroot uit waarmee zijn reële foto`s een
vervreemdende werking hebben

Arthur Mebius
- humor neemt in zijn werk een belangrijke plaats in
- hij verbergt de reclameboodschap midden in het alledaagseleven
- hij verschuilt grappige boodschappen in zijn foto`s van de kleingeestige
wereld

Aaron Ruell
- zijn portretten zijn altijd verregaand geënsceneerd
- een groot deel van de achtergronden die hij benut, worden extra
gebouwd voor de desbetreffende foto
- zijn foto`s zijn prachtig en heerlijk raar denk ik
- zijn beelden zijn tot in de kleinste details gepland en weldoordacht
- ik vind zijn effen gevoel voor humor heel erg goed


Ook wil ik mijn beeldbewerking op het thema afstemmen, omdat ik de duitsers niet wil laten zien zoals ze echt zijn maar een illustratie van een "typische" Duitse familie wil scheppen. Daarom gebruik ik mijn familie ook niet als familie Wilmink maar familie Müller, Schmidt, Schulze, etcetera.; wat typische duitse achternamen zijn.

Het moet eigenlijk helemaal sterk overdreven zijn, de motieven en de locaties, en daarbij past dit soort beeldbewerking perfect, omdat het de betekenis, de werking - naar mijn mening - nog versterkt.
Ik denk dat ik daardoor echt nog een laag aan de inhoud kan toevoegen.

Bovendien is me opgevallen dat dit soort beeldbewerking heel goed bij mezelf past, omdat ik altijd al heel graag heb geschilderd en eigenlijk ook oorspronkelijk om die reden naar de AKI gekomen ben.
Die foto`s lijken ook bijna op schilderijen, wat me echt bevalt.
Zo heb ik de mogelijkheid ook op een ander manier mijn eigen voorkeuren en belangstellingen naast fotografie en design in mijn eindexamen te kunnen invlechten en überhaupt te laten zien.


Ik zou willen rekening houden met verschillende statistieken uit verschillende literatuurbronnen zoals tijdschriften, bijvoorbeeld de Duitse "Spiegel", maar mijn ideeën ook uit eigen ervaringen willen betrekken.
Vervolgens wil ik meningen van mensen van andere nationaliteiten inwinnen, om een mogelijk beeld van de duitsers te verwerven.


Ik heb tot nu al sommige moodfoto's gemaakt die heel goed bij het thema passen en een goede impressie van mijn thema weergeven.
Als eindresultaat wil ik circa 15 foto`s op groot formaat tonen.

Een boek zou daarvoor een goede mogelijkheid zijn, die foto`s ook te kunnen laten zien aan iemand, die de eindexamententoonstelling niet kan bezoeken etc.

Misschien schiet me later, tijdens de ontwikkeling van mijn ideën, foto`s etc. nog een betere presentatievorm binnen, die dan alleen maar als toevoegsel bedoelt is.


Uiteindelijk denk ik dat het een heel persoonlijk ding is voor mij omdat ik in Nederland studeer en vaak in Frankrijk op vakantie ben en daardoor vaak vooroordelen tegen kom omdat ik duits ben.
Maar er zijn ook wat bevooroordelingen, die ik zelf over mijn medemensen uit duitsland heb en zeker ook enige, die ook van toepassing zijn op mezelf.


En, wat ook heel belangrijk is, denk ik: ik heb er echt ongelofelijk veel zin in! Ik heb nu al duizend ideën en wil gewoon aan de slag gaan.
Ik denk dat dit echt een spannend, grappig, authentiek ding kan worden
waarmee ik goed kan laten zien wat mijn optiek, signatuur en stijl zijn.


Begeleiding :


Mijn eindexamenbegeleiders zijn Johan en Arjan.

Arjan is door zijn eigen manier van werk de ideale examenbegeleider voor mij, denk ik.

Johan kan me in opzichte van inhoudelijke vraagstellingen goed ter zijde staan en natuurlijk ook wat technische dingen, vragen naar verschillende programma`s en mogelijkheden, mijn werk uiteindelijk tentoon te stellen, aanbelangt.

Ze gaan akkoord met mijn project.Keine Kommentare: